SHOE SIZES

Foot Length in cm
D / EU Shoe Size
UK Shoe Size
US Shoe Size
from 23,4 to 23,83746.5
from 23,9 to 24,33857.5
from 24,4 to 25,13968.5
from 25,2 to 25,6406.59
from 25,7 to 26,54179.5
from 26,6 to 27427.510
from 27,1 to 27,8438.510.5
from 27,9 to 28,3449.512
from 28,4 to 29,14510.513
from 29,2 to 29,6461113.5